FB
skip to Main Content
Aleš Makový Architects group - DŮM NA ZELENOU s.r.o.

Začátek přelepování dvou sloupů parotěsnou páskou zhruba na střed pásky., Páska by měla být nalepena rovně na podklad, jakékoliv nedoléhání nebo zvlněné nalepení pásky je nežádoucí.

Utěsnění dvou sloupků k stropní parotěsné fólii a ve svislé spáře směrem od stropu k podlaze parotěsnou páskou Gebrand 586 Hermetic. Jde o častý problém, protože nosná konstrukce sloupů vystupuje nad parotěsnou fólii.

Za nosnými sloupky bývá často málo prostoru k dopojení parotěsné fólie, proto jde nutné dopředu přemýšlet nad utěsněním tohoto detailu, zpětně se to dělá těžko. Důležité jsou také přesahy parotěsné fólie pod rastrem na sádrokarton. Rastry přitlačí fólii k podlaze, která by měla být zametaná, aby zde nebyly žádné částice. Pro dokonalý pocit lze přesahy parotěsné fólie přelepit páskou, a jakékoliv kotvení přes parotěsnou fólii řešit přes gumové těsnění.

Parotěsnou páskou se přelepují veškeré spoje fólie a prostupy kabeláže.

Spodní, horní část a svislá část dvou spojených sloupků se přelepují, aby nedocházelo k unikům vzduchu při testu nad stropní parotěsnou folii.

Při testu bylo potrubí zaděláno nafouknutým balónkem. Byla zde detekována netěsnost kolem plastového potrubí ve vysekaném otvoru podlahy.

Rám okna ve styku s parotěsnou fólií byl nedostatečně přelepen páskou, byly zde detekovány úniky vzduchu při podtlaku. Dělníkům chyběla páska.

Back To Top