FB
skip to Main Content
Aleš Makový Architects group - DŮM NA ZELENOU s.r.o.
  • Častým problémem bývá napojení parozábrany na zdivo v místě napojení střechy či stropu. Při použití klasické fóliové parozábrany je důležité přelepit celý obvod parozábrany v kontaktu se zdí a také vhodně utěsnit případné perforace. Doporučujeme použít např. AIRSTOP pásku v kombinaci s lepícím tmelem.
  • Ideálním řešením je použít místo parozábrany desky OSB, které jsou ve svém styku lepeny tmelem na pero drážku a v oblasti napojení na zdivo jsou lepeny pomocí butyl-kaučukové pásky nebo je nutné provést omítnutí pásu cca 10 cm pod stropem po celém obvodu napojení se zdivem.
  • Volba samotného obvodového zdiva je také velice podstatná. Při BD testech se setkáváme s nejhoršími hodnotami intenzity výměny vzduchu při použití dutých cihel. Realizace staveb z těchto zdících prvků je vlivem vedením především elektroinstalace problematická. Doporučujeme z hlediska vzduchotěsnosti použít plnou cihlu.
  • Prvky elektroinstalace (nejčastěji krabice vypínačů a zásuvek) je potřeba dostatečně utěsnit a to např. sádrou nebo tmelem.
  • Při použití tzv. „husích krků“ na obvodových zdech je nezbytné zajistit jejich těsnost např. trvale pružným tmelem.
  • Ostění a parapety oken je potřeba zaomítat.
  • Veškeré sanitární a VZT průchody je potřeba utěsnit, např. použitím tmelu a následně omítnout.
  • Na místa na obvodové zdi, kam později nebude umožněn přístup, je potřeba nanést omítku, dokud jsou přístupná (schodiště, rekuperace aj.)
  • Je nutné pečlivé provedení napojení omítky až na hrubou podlahu.

Je vhodné před samostatným testem zařídit seřízení dolehnutí okenních a dveřních křídel. (nebo mít domluvené seřízení výplní otvorů při testu).

Back To Top