FB
skip to Main Content
Aleš Makový Architects group - DŮM NA ZELENOU s.r.o.

Rozepřený rám s červenou plachtou a osazeným ventilátorem zpravidla umisťujeme do prostoru zárubně vchodových dveří. Po instalaci rámu s plachtou, ventilátorem
a měřidlem se správně připojenými hadičkami pro měření tlakových rozdílů, která zabere cca 30 min, je vše připraveno a můžeme začít měřit.

Měřící soustava, skládající se z ventilátoru Duct Blaster B a měřidla (mikromanometru) DG700, si automaticky začne regulovat otáčky ventilátoru a měřit závislost objemové ztráty při požadovaném tlakovém rozdílu. Software TECTITE Express 5.1 nám vykreslí získanou lineární závislost 10 naměřených bodů, a to jak pro podtlak -50 Pa, tak i přetlak 50 Pa. Výsledky měření zpracujeme a stanovíme hodnotu celkové intenzity výměny vzduchu pro danou měřenou zónu objektu.

Výstupem měření je protokol obsahující veškeré potřebné naměřené hodnoty.

Pro potřeby dotace Nová zelená úsporám 2015+ vypracujeme samostatný protokol tak, aby tento protokol obsahoval vše potřebné.

Back To Top