skip to Main Content
Aleš Makový Architects group - DŮM NA ZELENOU s.r.o.
Informace O rekuperaci Vzduchu

Jednotka permanentně vyměňuje vzduch v místnosti a to takovým způsobem, že odváděný vzduch ve výměníku odevzdává teplo, vzduchu přiváděnému do místnosti, čímž snižuje náklady na vytápění, jednotka je řízena pomocí např.: čidel, které měří výši oxidu uhličitého vydechovaného lidmi v prostoru. Výměnou vzduchu je odváděna i vlhkost vzduchu včetně mikročástic prachu ve vzduchu. Jednotka díky tomu podstatně zlepšuje kvalitu vnitřního prostředí. Vzduch přiváděný do objektu prochází řadou filtračních sít, které zachycují prachové částice z exteriéru a díky tomu do objektu proudí čistější vzduch. Rekuperační jednotka nemá ve standardu funkci klimatizace! Na rekuperační jednotku se vztahuje v rámci dotačního programu Nová zelená úsporám (NZÚ) dotace ve výši 100 tis. Kč.

Back To Top