FB
skip to Main Content
Aleš Makový Architects group - DŮM NA ZELENOU s.r.o.

Metoda určená ke zjištění potřebné vzduchotěsnosti obálky objektu, která by mohla mít za následek výskyt plísní, snížení účinnosti rekuperace nebo nežádoucí úniky vyhřátého vzduchu vedoucí ke zvýšení nákladů na vytápění objektu.

Pomocí Blowerdoor testu umíme poměrně přesně lokalizovat konkrétní defekty
a netěsnosti budovy. Principem metody je vyvolání podtlaku (přetlaku) uvnitř budovy pomocí ventilátoru a opakovanému měření průtoku vzduchu skrz obálku objektu. Výsledkem měření je stanovení intenzity výměny vzduchu při tlakovém rozdílu 50 Pa za hodinu, tedy n50 [h-1]. Číslo udává, kolikrát se za 1 hodinu vymění objem vnitřního vzduchu vytápěného objektu při tlakovém rozdílu 50 Pa. Po dosažení požadovaného tlakového rozdílu 50 Pa začneme měřit objem vzduchu, který je potřeba do objektu dodat, abychom zachovali tlakový rozdíl 50 Pa. Pro názornost – měříme budovu o vnitřním objemu 400 m3, která při tlakovém rozdílu 50 Pa má objemovou ztrátu 400 m3, což značí hodnotu intenzity výměny vzduchu n50 = 1,0 h-1.

Požadované hodnoty n50 (potřebné hodnota pro získání dotace NZÚ 2015+):

  • Přirozené větrání 4,5 h-1
  • Nucené větrání se zpětným získáváním tepla 2,5 h-1 (rekonstrukce i novostavby RD, oblast podpory C.4.1)
  • Nucené větrání 1,5 h-1 (novostavby RD)
  • Nucené větrání se zpětným získáváním tepla 1,0 h-1 (nízkoenergetické RD, oblast podpory B.0)
  • Nucené větrání se zpětným získáváním tepla se zvláště nízkou potřebou tepla na vytápění 0,6 h-1 (pasivní RD, oblasti podpory B.1 a B.2)

Intenzitu výměny vzduchu určíme pomocí aritmetického průměru n50 pro podtlak
-50 Pa a přetlak 50Pa jako výsledek lineární závislosti dvou křivek tvořených v ideálních podmínkách 20 měřenými body. Způsob měření jsme si nevymysleli. Řídíme se normou ČSN EN ISO 9972 – metoda 3, která předepisuje podmínky měření pro speciální účely.

Tento způsob měření je potřeba dodržet pro získání dotace Nová Zelená úsporám 2015+.

Back To Top