PASIVNÍ DOMY | NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015

REFERENCE

ÚVOD Archive by category "REFERENCE"
Nová zelená úsporám 2014 Frenštát pod Radhoštěm

Nová zelená úsporám 2014 Frenštát pod Radhoštěm

Rodinný dům |

 Rekonstrukce domu ve Frenštátu pod Radhoštěm se realizovala během roku 2014. Klient nás oslovil ještě před realizací a bez jakýchkoliv dokumentů o domě. Na základě laserového zaměření domu jsme vypracovali projektovou dokumentaci a zároveň upravili dům tak, aby dosáhl na dotační program Nová zelená úsporám 2014 a kritéria A.2 - 40% (pro moravskoslezský kraj je dotace zvýšena na 44%). U rekonstrukce se ponechaly stávající plastová okna, které byly montovány tři roky zpátky a byly vyhovující. Navíc měl dům zánovní podlahu s podlahovým vytápěním, která byla zateplená 100 mm polystyrénem, která pomohla při stanovení výše vypočtené dotace. Na domě se dodatečně zateploval střešní plášť, fasáda a nově se instalovala rekuperace vzduchu. Projekt vypracovaný pro Nová zelená úsporám Frenštát se povedl a klient dosáhl na 44% dotaci.

Návrhový stav

+ plastová okna - dvojsklo

+ fasáda zateplená EPS 150 mm

+ podlaha zateplená EPS 100 mm

+ střecha zateplená EPS 300 mm

+ rekuperace vzduchu

 

Informace o Nová zelená úsporám pro rekonstrukce stávajících domů částečně zateplených

Setkáváme se s častou otázkou našich klientů. Jestli u domů částečně zateplených z dřívější doby není problém dosáhnout na dotaci? Není, je jen důležité prokázat vlastnosti daného materiálu, který byl použit v podlaze, na fasádě nebo ve střeše. Pokud je materiál nebo kompletní zateplení domu realizováno v blízké minulosti lze na něj dokonce získat zpětně dotaci. Tato doba je vždy specifikována v každé nové výzvě.

 

Odkazy na téma nová zelená úsporám

Nová zelená úsporám.cz | článek

Nová zelená úsporám.cz | článek

Nová zelená úsporám 2014 Frýdek Místek

Nová zelená úsporám 2014 Frýdek Místek

Rodinný dům Frýdek-Místek | Novostavba

Dům se realizoval během roku 2013/2014 a upravil se při návrhu a projekční práci tak, aby splňoval dotační program Nová zelená úsporám 2014 a kritéria b.1 - 400 tis. kč povýšené pro moravskoslezský kraj o 10%. Detaily stavby jsou navrženy v pasivním standardu, tak aby byl dům dotačním programem přijat a schválen je nutné používat certifikované výrobky a materiály, které Nová zelená úsporám schválila pro výstavbu. U novostaveb se klade důraz  na detaily oken a dveří, detaily v návaznosti na obvodové stěny a střechy, obvodové stěny a podlahy na zemině. Ostění a nadpraží oken a dveří by mělo být konstrukčně navrženo tak, aby co nejméně docházelo ke stínění okna a tím pádem může být dosaženo vyšších solárních zisků, umístění okna musí být navrženo tak, aby docházelo k eliminaci tepelných mostů a vazeb. Jen díky kvalitně provedeným detailům bude dům v budoucnu opravdu úsporný a bezproblémový (myšleno bez vlhkosti a degradace povrchů). Všechny tyto detaily, které jsou vyžadovány programem Nová zelená úsporám, jsou doporučovány jak centrem pasivního domu tak německým passive housem. Společnost důmnazelenou.cz navrhuje jak individuální tak typové domy a projekty pro dotace jen s detaily, které jsou typické pro pasivní domy. projekt vypracovaný pro Nová zelená úsporám Frýdek Místek se povedl a klient si teď může užívat pohody a teplo domova společně s nízkými náklady na vytápění ve vysokém standartu, který jsme mu navrhli a realizovali.

 

Návrhový stav

+ dřevěná okna - trojsklo

+ fasáda zateplená EPS 200 mm

+ podlaha zateplená EPS 300 mm

+ střecha zateplená minerální vatou 400 mm

+ tepelné čerpadlo země-voda

+ kamna na tuhá paliva

+ rekuperace vzduchu s úpravou vlhkosti

 

Informace o rekuperaci vzduchu

Jednotka permanentně vyměňuje vzduch v místnosti a to takovým způsobem, že odváděný vzduch ve výměníku odevzdává teplo, vzduchu přiváděnému do místnosti, čímž snižuje náklady na vytápění, jednotka je řízena pomocí např.: čidel, které měří výši oxidu uhličitého vydechovaného lidmi v prostoru. Výměnou vzduchu je odváděna i vlhkost vzduchu včetně mikročástic prachu ve vzduchu. Jednotka díky tomu podstatně zlepšuje kvalitu vnitřního prostředí. Vzduch přiváděný do objektu prochází řadou filtračních sít, které zachycují prachové částice z exteriéru a díky tomu do objektu proudí čistější vzduch. Rekuperační jednotka nemá ve standardu funkci klimatizace! Na rekuperační jednotku se vztahuje v rámci dotačního programu Nová zelená úsporám (NZÚ) dotace ve výši 100 tis. Kč.

 

Odkazy na téma nová zelená úsporám

Nová zelená úsporám.cz | článek

Nová zelená úsporám.cz | článek

 

Nová zelená úsporám 2014 Praha

Nová zelená úsporám 2014 Praha

Rodinný dům Praha | Novostavba

Dům se realizoval během roku 2014 a upravil se při návrhu a projekční práci tak, aby splňoval dotační program Nová zelená úsporám 2014 a kritéria B.1 - 400 tis. kč. Detaily stavby jsou navrženy v pasivním standardu, tak aby byl dům dotačním programem přijat a schválen je nutné používat certifikované výrobky a materiály, které Nová zelená úsporám schválila pro výstavbu. U novostaveb se klade důraz  na detaily oken a dveří, detaily v návaznosti na obvodové stěny a střechy, obvodové stěny a podlahy na zemině. Ostění a nadpraží oken a dveří by mělo být konstrukčně navrženo tak, aby co nejméně docházelo ke stínění okna a tím pádem může být dosaženo vyšších solárních zisků, umístění okna musí být navrženo tak, aby docházelo k eliminaci tepelných mostů a vazeb. Jen díky kvalitně provedeným detailům bude dům v budoucnu opravdu úsporný a bezproblémový. Projekt vypracovaný pro Nová zelená úsporám Praha se povedl a klient si teď může užívat pohody a teplo domova společně s nízkými náklady na vytápění ve vysokém standartu, který jsme mu navrhli.

Společnost dumnazelenou.cz navrhuje jak individuální tak typové domy a projekty pro dotace jen s detaily, které jsou typické pro pasivní domy.

 

Návrhový stav

+ dřevěná okna - trojsklo

+ fasáda zateplená XPS 200 mm

+ podlaha zateplená EPS 250 mm

+ střecha zateplená minerální vatou 400 mm

+ tepelné čerpadlo vzduch-voda

+ kamna na tuhá paliva

+ rekuperace vzduchu s úpravou vlhkosti

 

Informace o rekuperaci vzduchu

Jednotka permanentně vyměňuje vzduch v místnosti a to takovým způsobem, že odváděný vzduch ve výměníku odevzdává teplo, vzduchu přiváděnému do místnosti, čímž snižuje náklady na vytápění, jednotka je řízena pomocí např.: čidel, které měří výši oxidu uhličitého vydechovaného lidmi v prostoru. Výměnou vzduchu je odváděna i vlhkost vzduchu včetně mikročástic prachu ve vzduchu. Jednotka díky tomu podstatně zlepšuje kvalitu vnitřního prostředí. Vzduch přiváděný do objektu prochází řadou filtračních sít, které zachycují prachové částice z exteriéru a díky tomu do objektu proudí čistější vzduch. Rekuperační jednotka nemá ve standardu funkci klimatizace! Na rekuperační jednotku se vztahuje v rámci dotačního programu Nová zelená úsporám (NZÚ) dotace ve výši 100 tis. Kč.

 

Odkazy na téma nová zelená úsporám

Nová zelená úsporám.cz | článek

Nová zelená úsporám.cz | článek

Nová zelená úsporám 2014 Kopřivnice

Nová zelená úsporám 2014 Kopřivnice

Rodinný dům |

 Rekonstrukce domu v Kopřivnici se realizovala během roku 2014. Klient nás oslovil ještě před samotnou realizací, ale projekt měl již hotový, z toho důvodu došlo k úpravám pro dotační program Nová zelená úsporám 2014 a kritéria A.2 - 40% (pro moravskoslezský kraj je dotace zvýšena na 44%). U rekonstrukcí se klade důraz hlavně na použití certifikovaných materiálů, jen tak bude dům dotační programem Nová zelená úsporám přijat a schválen. Dnes již tato skutečnost není žádnou překážkou, protože se všechny firmy vyrábějící stavební materiály snaží své výrobky certifikovat, z důvodu konkurence schopnosti. Projekt vypracovaný pro Nová zelená úsporám Kopřivnice se povedl a klientovi jsme zařídili poměrně vysokou dotaci - vůči 40% uznatelným nákladům na zateplení, které Nová zelená úsporám proplatila, protože dům byl poměrně rozlehlý a mohli jsme do dotace zahrnou i nově vyzděnou přístavbu, která byla staticky nevyhovující s degradovanými povrchy. Samotné konstrukční detaily nehrají tak velkou roli jako u pasivních domů, přesto například ostění a nadpraží oken a dveří navrhujeme podobně jako u novostaveb, aby co nejméně docházelo ke stínění okna a tím pádem může být dosaženo vyšších solárních zisků. Jen díky kvalitně provedeným detailům bude dům v budoucnu opravdu úsporný a bezproblémový (myšleno bez vlhkosti a degradace povrchů). Všechny tyto detaily, které jsou vyžadovány programem Nová zelená úsporám, jsou doporučovány jak centrem pasivního domu tak německým passive housem. Společnost dumnazelenou.cz navrhuje jak individuální, tak typové domy a projekty pro dotace jen s detaily, které jsou typické pro pasivní domy. U této rekonstrukce jsme se podíleli na realizaci zdroje vytápění a podlahového vytápění od německé společnosti MULTIBETON, která je bezkonkurenční jedničkou na trhu s podlahovým vytápěním.

 

Návrhový stav

+ plastová okna - trojsklo

+ fasáda zateplená EPS 150 mm

+ podlaha zateplená EPS 100 mm

+ střecha zateplená EPS 300 mm

+ plynový kondenzační kotel

 

 

Informace o podlahovém vytápění MULTIBETON

Firma funguje v Německu od roku 1967. Podlahové vytápění se instaluje z 17 mm trubek, které mají nejmenší roztažnost a tepelnou stálost na trhu, protože samotná výroba je z vysoce kvalitního polypropylenu u kterého se nepoužívají žádné recyklované granuláty. Trubky vydrží bez problému 150 let, proto firma pro své klienty vyjednala bezkonkurenční doživotní záruku. Pojištění nebylo nikdy u žádného klienta naplněno. Společně s kvalitním granulátem na výrobu trubek je patentován také systém pokládání trubek do ocelových pásů, které šetří čas a hlavně spotřebovaný materiál. Pro více informací zavolejte nebo přijďte k nám na pobočku, kde Vám rádi ukážeme přednosti tohoto systému. Máme pro Vás připravené srovnání velkého množství otestovaného materiálu podlahové vytápění, které podléhaly dlouhodobým zátěžovým testům.

 

Odkazy na téma nová zelená úsporám

Nová zelená úsporám.cz | článek

Nová zelená úsporám.cz | článek

Nová zelená úsporám 2014 Olomouc

Nová zelená úsporám 2014 Olomouc

Rodinný dům Olomouc | Rekonstrukce a přístavba

Rekonstrukce a přístavba domu v Olomouci se realizovala během roku 2014. Klient nás oslovil ještě před samotnou realizací, ale projekt měl již hotový, z toho důvodu došlo k úpravám pro dotační program Nová zelená úsporám 2014 a kritéria A.2 - 40% (pro moravskoslezský kraj je dotace zvýšena na 44%). U rekonstrukcí se klade důraz hlavně na použití certifikovaných materiálů, jen tak bude dům dotační programem Nová zelená úsporám přijat a schválen. Dnes již tato skutečnost není žádnou překážkou, protože se všechny firmy vyrábějící stavební materiály snaží své výrobky certifikovat, z důvodu konkurence schopnosti. Projekt vypracovaný pro Nová zelená úsporám Olomouc se povedl a klientovi jsme zařídili poměrně vysokou dotaci - vůči 40% uznatelným nákladům na zateplení, které Nová zelená úsporám proplatila, protože dům byl poměrně rozlehlý a mohli jsme do dotace zahrnou i nově vyzděnou přístavbu, která byla staticky nevyhovující s degradovanými povrchy. Samotné konstrukční detaily nehrají tak velkou roli jako u pasivních domů, přesto například ostění a nadpraží oken a dveří navrhujeme podobně jako u novostaveb, aby co nejméně docházelo ke stínění okna a tím pádem může být dosaženo vyšších solárních zisků. Jen díky kvalitně provedeným detailům bude dům v budoucnu opravdu úsporný a bezproblémový (myšleno bez vlhkosti a degradace povrchů). Všechny tyto detaily, které jsou vyžadovány programem Nová zelená úsporám, jsou doporučovány jak centrem pasivního domu tak německým passive housem. Společnost dumnazelenou.cz navrhuje jak individuální, tak typové domy a projekty pro dotace jen s detaily, které jsou typické pro pasivní domy. U této rekonstrukce jsme se podíleli na realizaci zdroje vytápění a podlahového vytápění od německé společnosti MULTIBETON, která je bezkonkurenční jedničkou na trhu s podlahovým vytápěním.

 

Návrhový stav

+ plastová okna - trojsklo

+ fasáda zateplená EPS 150 mm

+ podlaha zateplená EPS 100 mm

+ střecha zateplená EPS 300 mm

+ plynový kondenzační kotel

 

 

Informace o podlahovém vytápění MULTIBETON

Firma funguje v Německu od roku 1967. Podlahové vytápění se instaluje z 17 mm trubek, které mají nejmenší roztažnost a tepelnou stálost na trhu, protože samotná výroba je z vysoce kvalitního polypropylenu u kterého se nepoužívají žádné recyklované granuláty. Trubky vydrží bez problému 150 let, proto firma pro své klienty vyjednala bezkonkurenční doživotní záruku. Pojištění nebylo nikdy u žádného klienta naplněno. Společně s kvalitním granulátem na výrobu trubek je patentován také systém pokládání trubek do ocelových pásů, které šetří čas a hlavně spotřebovaný materiál. Pro více informací zavolejte nebo přijďte k nám na pobočku, kde Vám rádi ukážeme přednosti tohoto systému. Máme pro Vás připravené srovnání velkého množství otestovaného materiálu podlahové vytápění, které podléhaly dlouhodobým zátěžovým testům.

 

Odkazy na téma nová zelená úsporám

Nová zelená úsporám.cz | článek

Nová zelená úsporám.cz | článek

Nová zelená úsporám 2014 Ostrava

Nová zelená úsporám 2014 Ostrava

Rodinný dům | Rekonstrukce

Rekonstrukce domu v Ostravě se realizovala během roku 2013/2014. Klient nás oslovil ještě před realizací a bez jakýchkoliv dokumentů o domě. Na základě laserového zaměření domu jsme vypracovali projektovou dokumentaci a zároveň upravili dům tak, aby dosáhl na dotační program Nová zelená úsporám 2014 a kritéria A.2 - 40% (pro moravskoslezský kraj je dotace zvýšena na 44%). U rekonstrukce se ponechaly stávající plastová okna, které byly montovány tři roky zpátky a byly vyhovující. Navíc měl dům zánovní podlahu s podlahovým vytápěním, která byla zateplená 100 mm polystyrénem, která pomohla při stanovení výše vypočtené dotace. Na domě se dodatečně zateploval střešní plášť, fasáda a nově se instalovala rekuperace vzduchu. Projekt vypracovaný pro Nová zelená úsporám Ostrava se povedl a klient dosáhl na 44% dotaci.

Návrhový stav

+ plastová okna - dvojsklo (původní)

+ fasáda zateplená EPS 150 mm

+ podlaha zateplená EPS 100 mm

+ střecha zateplená EPS 300 mm

+ rekuperace vzduchu

 

Informace o Nová zelená úsporám pro rekonstrukce stávajících domů částečně zateplených

Setkáváme se s častou otázkou našich klientů. Jestli u domů částečně zateplených z dřívější doby není problém dosáhnout na dotaci? Není, je jen důležité prokázat vlastnosti daného materiálu, který byl použit v podlaze, na fasádě nebo ve střeše. Pokud je materiál nebo kompletní zateplení domu realizováno v blízké minulosti lze na něj dokonce získat zpětně dotaci. Tato doba je vždy specifikována v každé nové výzvě.

 

Odkazy na téma nová zelená úsporám

Nová zelená úsporám.cz | článek

Nová zelená úsporám.cz | článek

Nová zelená úsporám 2012 Hranice

Nová zelená úsporám 2012 Hranice

Nová zelená úsporám Hranice

RD – dokumentace v rámci Nová zelená úsporám Hranice Půdorys 11×11 m Sedlová střecha 1PP + 1NP + 2NP Objem upravovaných částí: 880 m3 Celková energeticky vztažná plocha: 255 m2

Stávající stav

Finanční náročnost objektu na vytápění a ohřev TV se pohybuje okolo 60 tis. Kč ročně. Dům je nezateplený s plastovými okny, plně podsklepený a s nezatepleným krovem.

Návrh opatření

Zateplení objektu v tloušťce 150 mm XPS Zateplení krovu v tloušťce 300 mm dřevo-vlákno Zateplení stropu suterénu v tloušťce 60mm XPS Výměna oken – plastové okno s trojným zasklením Instalace rekuperační jednotky Instalace tepelného čerpadla vzduch – voda Předběžná hrubá cena odhadnuta na 880 tis. Kč včetně stavebních úprav

Předběžná výše dotace programu Nová Zelená úsporám Hranice byla stanovena na 485 tis. Kč

100 tis. Kč / rekuperační jednotka 75 tis. Kč / tepelné čerpadlo 295 tis. Kč / na stavební úpravy 15 tis. Kč / projekt a kontrola Po konzultaci a odsouhlasení majitele o navrhovaných úpravách byla pro projekt Nová zelená úsporám Hranice provedena projektová dokumentace a podrobný výpočet, na jehož základě byla dosažena předkládaná úspora nákladů na vytápění a ohřev TV 86%. Objekt se díky návrhu opaření zařadil do kategorie B – nízkoenergetický objekt – energetické náročnosti budov.

Tepelné čerpadlo vzduch-voda

Tepelné čerpadlo typu vzduch-voda volíme v případě, pokud není možné na pozemku vrtat hlubinný vrt. Tento typ tepelného čerpadla využívá pro vytápění domu teplo obsažené ve venkovním vzduchu a využívá se jako levnější varianta oproti tepelnému čerpadlu země-voda, z toho důvodu bylo použito i u projektu rodinného domu Nová zelená úsporám Hranice. Tepelné čerpadlo vzduch-voda, nedokáže pokrývat nároky na vytápění po celý rok, ale i přesto přináší velmi výrazné úspory. V duálním provozním režimu pokrývá většinu energetických nároků na vytápění a primárně doplňuje sekundární kotel, který se využívá pouze k pokrytí vytápění ve špičce v zimě. V základním provozním režimu se dnes doporučuje z finančního hlediska kombinace tepelného čerpadla vzduch-voda a elektrického topného tělesa, protože tato kombinace dokáže pokrýt většinu požadavků na vytápění a topné těleso se zapíná pouze během špiček při velmi nízkých teplotách v zimě.

Nová zelená usporám 2012 Opava

Nová zelená usporám 2012 Opava

Nová zelená úsporám Opava

RD – dokumentace pro Nová zelená úsporám Opava
Půdorys 11×10 m
Plochá střecha
2 nadzemní podlaží
Podlahová plocha: 230 m2
Obestavěný prostor: 1282 m3

Návrh opatření

Předmětem návrhu stavebních úprav v rámci dotačního programu Nová zelená úsporám Opava proběhla rekonstrukce pro úsporu energetické náročnosti objektu a to konkrétně zateplovacími pracemi a výměnou oken. Byl proveden návrh a předběžný výpočet opatření: zateplení suterénu a zateplení střešní konstrukce a výběr oken.
Předběžný návrh a odhad výše dotace programu Nová zelená úsporám Opava byl stanoven na 650 Kč/m2 podlahové plochy, na jehož základě klient zadal zpracování podrobného výpočtu. Při konzultaci projektanta s investorem v závislosti na ceně realizace a úpravách projektu bylo po optimalizaci úprav pro daný objekt dosaženo úspory splňující požadavky na hranici podpory 1250 Kč/m2 podlahové plochy.

Realizované opatření

zateplení stropu suterénu / EPS polystyrén 120 mm
zateplení střešní konstrukce / EPS polystyrén 260 mm
výměna oken / REHAU Geneo – okna nové generace

V rámci dokumentace byly zpracovávány tyto položky:

Návrh a stanovení předběžné výše podpory
Vypracování projektové dokumentace objektu
Návrh a energetický posudek konstrukcí objektu
Určení ztrát a energetické náročnosti objektu
Finální vypracování dokumentace a příloh Zelená úsporám
Podání žádosti na dotaci v krajském pracovišti MŽP
S investorem byl proveden výběr realizační firmy
Kontrola projektu při realizaci

Výše dotace v programu Nová zelená úsporám Opava

Po výpočtu návrhu a zjištění parametrů objektu bylo dosaženo požadavků hranice dotace 1250 Kč/m2 podlahové plochy objektu. Žádost byla schválena a dotace programem Zelená úsporám proplacena v plné výši stanovené díky realizovaným opatřením.

Nová zelená úsporám 2014 Brno

Nová zelená úsporám 2014 Brno

Nová zelená úsporám Brno

RD – v rámci Nová zelená úsporám Brno
Půdorys 10×8 m
Plochá střecha
2 nadzemní podlaží
Objem upravovaných částí: 520 m3
Celková energeticky vztažná plocha: 150 m2

Stávající stav

Stávající konstrukce způsobuje finanční náročnost objektu na vytápění a ohřev TV 70 – 80 tis. Kč ročně. Jedná se o nezateplenou budovu s dřevěnými zdvojenými okny, plně podsklepenou a s nezatepleným krovem.

Návrh opatření

Zateplení objektu v tloušťce 200 mm EPS
Zateplení krovu v tloušťce 300 mm minerální vatou
Zateplení stropu suterénu v tloušťce 100 mm EPS
Výměna oken – plastové okno s trojným zasklením
Instalace rekuperační jednotky
Instalace tepelného čerpadla vzduch-voda

Předběžná hrubá cena odhadnuta na 980 tis. Kč včetně stavebních úprav

Výše dotace programu Nová Zelená úsporám Brno byla stanovena ve výši 680 tis. Kč

Po konzultaci a odsouhlasení majitele o navrhovaných úpravách byla provedena projektová dokumentace a podrobný výpočet, na jehož základě byla dosažena předkládaná úspora nákladů na vytápění a ohřev TV 80%. Objekt se díky návrhu opaření výpočtu zařadil do kategorie B – nízkoenergetický objekt – energetické náročnosti budov a splnil tak stanovené podmínky programu pro projekt Nová zelená úsporám Brno.

Informace Nová zelená úsporám 2014

Ministerstva životního prostředí (MŽP) k podávání žádostí o poskytnutí dotace v rámci programu Nová zelená úsporám. Příjem žádostí začne 1. dubna roku 2014 a ukončen bude buď vyčerpáním nebo nejpozději dne 31. října 2014. V letošním roce půjde na financování programu 1,9 mld. Kč.

První výzva je zaměřena na snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů, na výstavbu rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností a na efektivní využití zdrojů energie.

Žádost o poskytnutí podpory se podává elektronicky prostřednictvím online formuláře přístupného na internetových stránkách programu Nová zelená úsporám.