PASIVNÍ DOMY | NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015

Nová zelená úsporám 2014 Praha

ÚVOD REFERENCE Nová zelená úsporám 2014 Praha
Nová zelená úsporám 2014 Praha

Rodinný dům Praha | Novostavba

Dům se realizoval během roku 2014 a upravil se při návrhu a projekční práci tak, aby splňoval dotační program Nová zelená úsporám 2014 a kritéria B.1 - 400 tis. kč. Detaily stavby jsou navrženy v pasivním standardu, tak aby byl dům dotačním programem přijat a schválen je nutné používat certifikované výrobky a materiály, které Nová zelená úsporám schválila pro výstavbu. U novostaveb se klade důraz  na detaily oken a dveří, detaily v návaznosti na obvodové stěny a střechy, obvodové stěny a podlahy na zemině. Ostění a nadpraží oken a dveří by mělo být konstrukčně navrženo tak, aby co nejméně docházelo ke stínění okna a tím pádem může být dosaženo vyšších solárních zisků, umístění okna musí být navrženo tak, aby docházelo k eliminaci tepelných mostů a vazeb. Jen díky kvalitně provedeným detailům bude dům v budoucnu opravdu úsporný a bezproblémový. Projekt vypracovaný pro Nová zelená úsporám Praha se povedl a klient si teď může užívat pohody a teplo domova společně s nízkými náklady na vytápění ve vysokém standartu, který jsme mu navrhli.

Společnost dumnazelenou.cz navrhuje jak individuální tak typové domy a projekty pro dotace jen s detaily, které jsou typické pro pasivní domy.

 

Návrhový stav

+ dřevěná okna - trojsklo

+ fasáda zateplená XPS 200 mm

+ podlaha zateplená EPS 250 mm

+ střecha zateplená minerální vatou 400 mm

+ tepelné čerpadlo vzduch-voda

+ kamna na tuhá paliva

+ rekuperace vzduchu s úpravou vlhkosti

 

Informace o rekuperaci vzduchu

Jednotka permanentně vyměňuje vzduch v místnosti a to takovým způsobem, že odváděný vzduch ve výměníku odevzdává teplo, vzduchu přiváděnému do místnosti, čímž snižuje náklady na vytápění, jednotka je řízena pomocí např.: čidel, které měří výši oxidu uhličitého vydechovaného lidmi v prostoru. Výměnou vzduchu je odváděna i vlhkost vzduchu včetně mikročástic prachu ve vzduchu. Jednotka díky tomu podstatně zlepšuje kvalitu vnitřního prostředí. Vzduch přiváděný do objektu prochází řadou filtračních sít, které zachycují prachové částice z exteriéru a díky tomu do objektu proudí čistější vzduch. Rekuperační jednotka nemá ve standardu funkci klimatizace! Na rekuperační jednotku se vztahuje v rámci dotačního programu Nová zelená úsporám (NZÚ) dotace ve výši 100 tis. Kč.

 

Odkazy na téma nová zelená úsporám

Nová zelená úsporám.cz | článek

Nová zelená úsporám.cz | článek