PASIVNÍ DOMY | NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015

Nová zelená usporám 2012 Opava

ÚVOD REFERENCE Nová zelená usporám 2012 Opava
Nová zelená usporám 2012 Opava

Nová zelená úsporám Opava

RD – dokumentace pro Nová zelená úsporám Opava
Půdorys 11×10 m
Plochá střecha
2 nadzemní podlaží
Podlahová plocha: 230 m2
Obestavěný prostor: 1282 m3

Návrh opatření

Předmětem návrhu stavebních úprav v rámci dotačního programu Nová zelená úsporám Opava proběhla rekonstrukce pro úsporu energetické náročnosti objektu a to konkrétně zateplovacími pracemi a výměnou oken. Byl proveden návrh a předběžný výpočet opatření: zateplení suterénu a zateplení střešní konstrukce a výběr oken.
Předběžný návrh a odhad výše dotace programu Nová zelená úsporám Opava byl stanoven na 650 Kč/m2 podlahové plochy, na jehož základě klient zadal zpracování podrobného výpočtu. Při konzultaci projektanta s investorem v závislosti na ceně realizace a úpravách projektu bylo po optimalizaci úprav pro daný objekt dosaženo úspory splňující požadavky na hranici podpory 1250 Kč/m2 podlahové plochy.

Realizované opatření

zateplení stropu suterénu / EPS polystyrén 120 mm
zateplení střešní konstrukce / EPS polystyrén 260 mm
výměna oken / REHAU Geneo – okna nové generace

V rámci dokumentace byly zpracovávány tyto položky:

Návrh a stanovení předběžné výše podpory
Vypracování projektové dokumentace objektu
Návrh a energetický posudek konstrukcí objektu
Určení ztrát a energetické náročnosti objektu
Finální vypracování dokumentace a příloh Zelená úsporám
Podání žádosti na dotaci v krajském pracovišti MŽP
S investorem byl proveden výběr realizační firmy
Kontrola projektu při realizaci

Výše dotace v programu Nová zelená úsporám Opava

Po výpočtu návrhu a zjištění parametrů objektu bylo dosaženo požadavků hranice dotace 1250 Kč/m2 podlahové plochy objektu. Žádost byla schválena a dotace programem Zelená úsporám proplacena v plné výši stanovené díky realizovaným opatřením.