PASIVNÍ DOMY | NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015

Nová zelená úsporám 2012 Hranice

ÚVOD REFERENCE Nová zelená úsporám 2012 Hranice
Nová zelená úsporám 2012 Hranice

Nová zelená úsporám Hranice

RD – dokumentace v rámci Nová zelená úsporám Hranice Půdorys 11×11 m Sedlová střecha 1PP + 1NP + 2NP Objem upravovaných částí: 880 m3 Celková energeticky vztažná plocha: 255 m2

Stávající stav

Finanční náročnost objektu na vytápění a ohřev TV se pohybuje okolo 60 tis. Kč ročně. Dům je nezateplený s plastovými okny, plně podsklepený a s nezatepleným krovem.

Návrh opatření

Zateplení objektu v tloušťce 150 mm XPS Zateplení krovu v tloušťce 300 mm dřevo-vlákno Zateplení stropu suterénu v tloušťce 60mm XPS Výměna oken – plastové okno s trojným zasklením Instalace rekuperační jednotky Instalace tepelného čerpadla vzduch – voda Předběžná hrubá cena odhadnuta na 880 tis. Kč včetně stavebních úprav

Předběžná výše dotace programu Nová Zelená úsporám Hranice byla stanovena na 485 tis. Kč

100 tis. Kč / rekuperační jednotka 75 tis. Kč / tepelné čerpadlo 295 tis. Kč / na stavební úpravy 15 tis. Kč / projekt a kontrola Po konzultaci a odsouhlasení majitele o navrhovaných úpravách byla pro projekt Nová zelená úsporám Hranice provedena projektová dokumentace a podrobný výpočet, na jehož základě byla dosažena předkládaná úspora nákladů na vytápění a ohřev TV 86%. Objekt se díky návrhu opaření zařadil do kategorie B – nízkoenergetický objekt – energetické náročnosti budov.

Tepelné čerpadlo vzduch-voda

Tepelné čerpadlo typu vzduch-voda volíme v případě, pokud není možné na pozemku vrtat hlubinný vrt. Tento typ tepelného čerpadla využívá pro vytápění domu teplo obsažené ve venkovním vzduchu a využívá se jako levnější varianta oproti tepelnému čerpadlu země-voda, z toho důvodu bylo použito i u projektu rodinného domu Nová zelená úsporám Hranice. Tepelné čerpadlo vzduch-voda, nedokáže pokrývat nároky na vytápění po celý rok, ale i přesto přináší velmi výrazné úspory. V duálním provozním režimu pokrývá většinu energetických nároků na vytápění a primárně doplňuje sekundární kotel, který se využívá pouze k pokrytí vytápění ve špičce v zimě. V základním provozním režimu se dnes doporučuje z finančního hlediska kombinace tepelného čerpadla vzduch-voda a elektrického topného tělesa, protože tato kombinace dokáže pokrýt většinu požadavků na vytápění a topné těleso se zapíná pouze během špiček při velmi nízkých teplotách v zimě.