PASIVNÍ DOMY | NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015

Nová zelená úsporám 2014 Brno

ÚVOD REFERENCE Nová zelená úsporám 2014 Brno
Nová zelená úsporám 2014 Brno

Nová zelená úsporám Brno

RD – v rámci Nová zelená úsporám Brno
Půdorys 10×8 m
Plochá střecha
2 nadzemní podlaží
Objem upravovaných částí: 520 m3
Celková energeticky vztažná plocha: 150 m2

Stávající stav

Stávající konstrukce způsobuje finanční náročnost objektu na vytápění a ohřev TV 70 – 80 tis. Kč ročně. Jedná se o nezateplenou budovu s dřevěnými zdvojenými okny, plně podsklepenou a s nezatepleným krovem.

Návrh opatření

Zateplení objektu v tloušťce 200 mm EPS
Zateplení krovu v tloušťce 300 mm minerální vatou
Zateplení stropu suterénu v tloušťce 100 mm EPS
Výměna oken – plastové okno s trojným zasklením
Instalace rekuperační jednotky
Instalace tepelného čerpadla vzduch-voda

Předběžná hrubá cena odhadnuta na 980 tis. Kč včetně stavebních úprav

Výše dotace programu Nová Zelená úsporám Brno byla stanovena ve výši 680 tis. Kč

Po konzultaci a odsouhlasení majitele o navrhovaných úpravách byla provedena projektová dokumentace a podrobný výpočet, na jehož základě byla dosažena předkládaná úspora nákladů na vytápění a ohřev TV 80%. Objekt se díky návrhu opaření výpočtu zařadil do kategorie B – nízkoenergetický objekt – energetické náročnosti budov a splnil tak stanovené podmínky programu pro projekt Nová zelená úsporám Brno.

Informace Nová zelená úsporám 2014

Ministerstva životního prostředí (MŽP) k podávání žádostí o poskytnutí dotace v rámci programu Nová zelená úsporám. Příjem žádostí začne 1. dubna roku 2014 a ukončen bude buď vyčerpáním nebo nejpozději dne 31. října 2014. V letošním roce půjde na financování programu 1,9 mld. Kč.

První výzva je zaměřena na snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů, na výstavbu rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností a na efektivní využití zdrojů energie.

Žádost o poskytnutí podpory se podává elektronicky prostřednictvím online formuláře přístupného na internetových stránkách programu Nová zelená úsporám.